Wokal

Wokal

Śpiewanie na wysokim poziomie, czy to amatorskim, czy zawodowym wymaga wielu ćwiczeń i opieki instruktora. Jest to potrzebne, ponieważ jedynie nauczyciel potrafi subiektywnie wskazać na błędy ocenić brzmienie, barwę, czy sposób emisji. Techniki śpiewania zmieniały się na przestrzeni dziesięcioleci. Dziś standardy prawidłowego śpiewania są odmienne od standardów panujących kilkadziesiąt lat temu. Bardzo ważne przy śpiewaniu jest prawidłowe podparcie oddechowe. Technika podparcia oddechowego wymaga dużej ilości ćwiczeń i czasu do jej opanowania.

Klasę wokalu prowadzi: Magda Durecka.

Uczniowie klasy wokalu mają do dyspozycji mikrofony/nagłośnienie!