Kierownictwo

Informujemy uprzejmie, iż od września roku 2015 kierownikiem Kluczborskiego Ogniska Muzycznego jest Tomasz Bartoszewski. Kontakt z kierownikiem pod nr tel. 881 557 323